Termin
2015-09-16 godz. 16:15
Miejsce
URZĄD MIASTA RYBNIKA, ul. Bolesława Chrobrego 2, sala 108
Komisja
Komisja Gospodarki Przestrzennej i Działalności Gospodarczej

Porządek spotkania:

 • 1.Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
  • a)wyrażenia zgody na przyznanie nieruchomości zamiennej w ramach odszkodowania za nieruchomość przejętą z mocy prawa na rzecz Gminy Miasta Rybnika pod gminną drogę publiczną,
  • b)wydzierżawienie nieruchomości,
  • c)ustanowienia służebności gruntowej,
  • d)wystąpienia z wnioskiem do Wojewody Śląskiego o komunalizację,
  • e)oddania w użytkowanie nieruchomości,
  • f)zbycia nieruchomości,
  • g)nabycia nieruchomości,
  • h)odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika,
  • i)przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej pięć terenów w rejonie ulic Wrębowej, Górnośląskiej, Frontowej, Rudzkiej i Sportowej (MPZP 26),
  • j)przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej cztery tereny w rejonie ulic Olszyckiej, Pawła Mojżesza, Ofiar Terroru i Składowej (MPZP 27),
  • k)przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej sześć terenów w rejonie ulic Dębowej, Nowej, Pod Wałem, Józefa Poniatowskiego, Przemysłowej i Brzezińskiej (MPZP 28),
  • l)przygotowania przez Prezydenta Miasta Rybnika projektu uchwały, o której mowa w art. 37a ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 199 ze zm.).
 • 2.Sprawy bieżące.
Opublikował