Data sesji
2019-09-26
Dotyczy
Tekst jednolity uchwały: 683/XLIV/2018 w sprawie Ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Rybnik
Publiacja
Publikacja: 8 października 2019 r. Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR)