Data sesji
2020-12-17
Dotyczy
Tekst jednolity uchwały: 536/XXXVI/2017 w sprawie Nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Rybniku
Publiacja
Publikacja: 4 stycznia 2021 r. Martyna Oberman (Podinspektor BR)