Data sesji
2020-12-17
Dotyczy
Tekst jednolity uchwały: 403/XXXII/2008 w sprawie Regulamin cmentarzy komunalnych w Rybniku
Publiacja
Publikacja: 4 stycznia 2021 r. Martyna Oberman (Podinspektor BR)