Data sesji
2021-04-22
Dotyczy
Tekst jednolity uchwały: 28/III/2018 w sprawie Zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji podmiotów, o których mowa w art. 403 ust. 4 ustawy Prawo ochrony środowiska
Publiacja
Publikacja: 27 kwietnia 2021 r. Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR)
Aktualizacja: 30 kwietnia 2021 r. Martyna Oberman (Podinspektor BR)