Data sesji
2021-09-23
Dotyczy
Tekst jednolity uchwały: 469/XXVI/2020 w sprawie Nadania statutu Ośrodkowi Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Rybniku
Publiacja
Publikacja: 28 września 2021 r. Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR)
Aktualizacja: 5 października 2021 r. Martyna Oberman (Podinspektor BR)