Data sesji
2023-05-25
Dotyczy
Tekst jednolity uchwały: 1126/LXV/2023 w sprawie Ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr 518/XXX/2020 Rady Miasta Rybnika z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom pełniącym funkcje kierownicze oraz ustalenia tygodniowego i obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli
Publiacja
Publikacja: 29 maja 2023 r. Martyna Dębowy (Starszy Specjalista OU-II)
Aktualizacja: 1 czerwca 2023 r. Martyna Dębowy (Starszy Specjalista OU-II)