Sesja
XIX (Kadencja: 2014-2018)
Miejsce
URZĄD MIASTA RYBNIKA, ul. Bolesława Chrobrego 2, sala 108
Dnia
10-03-2016 r. godz. 16:00

Porządek spotkania:

 • 1.
  Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 • 2.
  Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 • 3.
  Informacja Prezydenta o pracach w mieście.
 • 4.
  Przedstawienie informacji z działalności Policji i innych powiatowych służb, inspekcji i straży na terenie Miasta Rybnika za 2015 rok oraz oceny stanu zabezpieczenia przeciwpowodziowego Miasta Rybnika.
 • 5.
  Ustalenie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu Miasta Rybnika.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 472 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 728 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 94 KB]
 • 6.
  Zmiany w budżecie Miasta Rybnika na 2016 rok.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 356 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 53 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 360 KB]
 • 7.
  Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 340 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 35 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 343 KB]
 • 8.
  Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar dzielnicy Zamysłów (MPZP 29).
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 1108 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 64 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 1109 KB]
 • 9.
  Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej dwa obszary w rejonie ulic 3 Maja i Hallera (MPZP 30).
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 1582 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 69 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 1577 KB]
 • 10.
  Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Żorskiej (MPZP 31).
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 744 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 64 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 743 KB]
 • 11.
  Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej cztery obszary w rejonie ulic Strąkowskiej, Ziemskiej, Wodzisławskiej i Golejowskiej (MPZP 32).
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 1910 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 68 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 1926 KB]
 • 12.
  Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej trzy obszary w rejonie ulic Kotucza, Żelaznej i Śląskiej (MPZP 33).
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 2 MB]
  Uzasadnienie [pdf - 71 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 2 MB]
 • 13.
  Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej dwa obszary w rejonie ulic Gliwickiej i Kolberga (MPZP 34).
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 1220 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 66 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 966 KB]
 • 14.
  Określenie zadań z zakresu zatrudnienia i rehabilitacji zawodowej oraz rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych, na które mogą być przeznaczone środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przewidziane dla Miasta Rybnika w roku 2016.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 122 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 15 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 116 KB]
 • 15.
  Przyjęcie Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Mieście Rybniku na lata 2016-2018.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 246 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 105 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 248 KB]
 • 16.
  Zasady udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów usuwania wyrobów zawierających azbest podmiotom, o których mowa w art. 403 ust. 4 ustawy Prawo ochrony środowiska.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 610 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 16 KB]
 • 17.
  Zasady udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji podmiotów, o których mowa w art. 403 ust. 4 ustawy Prawo ochrony środowiska.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 1158 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 18 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 1165 KB]
 • 18.
  Aktualizacja Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Rybnika.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 2 MB]
  Uzasadnienie [pdf - 19 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 2 MB]
 • 19.
  Wnioski, oświadczenia, interpelacje i pytania radnych.
 • 20.
  Zakończenie sesji.
Opublikował