Sesja
XXXV (Kadencja: 2014-2018)
Dnia
27-04-2017 r. godz. 16:00

Porządek spotkania:

 • 1.Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 • 2.Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.
 • 3.Informacja Prezydenta o pracach w mieście.
 • 4.Zmiany w budżecie Miasta Rybnika na 2017 rok.
 • 5.Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika.
 • 6.Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej trzy tereny w rejonie ulic Olszyckiej, Pawła Mojżesza i Ofiar Terroru (MPZP 27-1).
 • 7.Nabycie nieruchomości.
 • 8.Zbycie nieruchomości.
 • 9.Zmiana uchwały nr 404/XXVI/2016 Rady Miasta Rybnika z dnia 20 października 2016 roku w sprawie organizacji wspólnej obsługi przez Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowych.
 • 10.Wyrażenie woli założenia Spółdzielni Socjalnej "Z IKRĄ" z siedzibą w Rybniku.
 • 11.Zmiana Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Rybnika.
 • 12.Pozbawienie kategorii drogi gminnej oznaczonej nr 180141 S ul. Jarzynowa i zaliczenie jej do dróg wewnętrznych.
 • 13.Przyjęcie Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z ternu Miasta Rybnika na lata 2016-2032.
 • 14.Wnioski, oświadczenia, interpelacje i pytania radnych.
 • 15.Zakończenie sesji.
Opublikował