Sesja
XIX (Kadencja: 2010-2014)
Dnia
22-02-2012 r. godz. 16:00

Porządek spotkania:

 • 1.Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 • 2.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 • 3.Informacja Prezydenta o pracach w mieście.
 • 4.Zmiany w budżecie Miasta na 2011 rok.
  • 2012/010775 (z dnia 23 maja 2012 r.)
   Uchwała
 • 5.Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika.
  • 2012/010860 (z dnia 18 lipca 2012 r.)
   Uchwała
 • 6.Zajęcie stanowiska w trosce o uszanowanie praw widzów Telewizji Trwam.
  • 2012/013759 (z dnia 29 lutego 2012 r.)
   Uchwała
 • 7.Zmiana Programu Integracji Społecznej i Zawodowej Osób Niepełnosprawnych „Jesteśmy Razem” przyjętego Uchwałą Nr 575/XLII/2009 Rady Miasta Rybnika z dnia 16 września 2009 r.
  • 2012/012160 (z dnia 29 lutego 2012 r.)
   Uchwała
 • 8.Zmiana Programu Aktywności Lokalnej „Moja dzielnica – moje miejsce” przyjętego Uchwałą Nr 715/XLIX/2010 Rady Miasta Rybnika z dnia 24 marca 2010 r.
  • 2012/012166 (z dnia 29 lutego 2012 r.)
   Uchwała
 • 9.Zmiana Programu Aktywności Lokalnej „Czas na zmiany” przyjętego Uchwałą Nr 92/VIII/2011 Rady Miasta Rybnika z dnia 30 marca 2011 r.
  • 2012/012163 (z dnia 29 lutego 2012 r.)
   Uchwała
 • 10.Zamiar przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 2 w Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. Tadeusza Kościuszki w Rybniku.
  • 2012/012404 (z dnia 29 lutego 2012 r.)
   Uchwała
 • 11.Zamiar przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 3 w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Rybniku.
  • 2012/012272 (z dnia 29 lutego 2012 r.)
   Uchwała
 • 12.Zamiar przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 4 w Zespole Szkół Budowlanych w Rybniku.
  • 2012/012267 (z dnia 12 marca 2012 r.)
   Uchwała
 • 13.Zamiar przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 5 w Zespole Szkół nr 5 im. Józefa Rymera w Rybniku.
  • 2012/010488 (z dnia 29 lutego 2012 r.)
   Uchwała
 • 14.Zamiar przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej w Zespole Szkół nr 6 w Rybniku.
  • 2012/012253 (z dnia 29 lutego 2012 r.)
   Uchwała
 • 15.Nadanie imienia szkołom funkcjonującym w Zespole Szkół Budowlanych w Rybniku.
  • 2012/007822 (z dnia 12 marca 2012 r.)
   Uchwała
 • 16.Zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
  • 2012/009656 (z dnia 13 marca 2012 r.)
   Uchwała
 • 17.Zaliczenie łącznika ulic: Budowlanych - Rudzka do kategorii dróg powiatowych.
  • 2012/001450 (z dnia 27 kwietnia 2012 r.)
   Uchwała
 • 18.Nadanie nazwy drodze powiatowej stanowiącej łącznik ulic: Budowlanych – Rudzka.
  • 2012/012659 (z dnia 26 kwietnia 2012 r.)
   Uchwała
 • 19.Nabycie, zbycie, oddanie w użytkowanie wieczyste, przyjęcie darowizny, ustanowienie służebności gruntowej oraz wydzierżawienie nieruchomości.
  • 2012/010512 (z dnia 29 lutego 2012 r.)
   Uchwała
 • 20.Zmiana uchwały Nr 150/XI/2011 Rady Miasta Rybnika z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu lokalu użytkowego położonego przy ul. Bolesława Chrobrego 39.
  • 2012/013182 (z dnia 29 lutego 2012 r.)
   Uchwała
 • 21.Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar oznaczony symbolem MPZP 4
  • 2012/009459 (z dnia 29 lutego 2012 r.)
   Uchwała
 • 22.Zaciągnięcie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadań:
  • a)"Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 2 w Rybniku przy ul. Mikołowskiej 19",
   • 2012/007945 (z dnia 29 lutego 2012 r.)
    Uchwała
  • b)"Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Budowlanych w Rybniku przy ul. Świerklańskiej 42".
   • 2012/007931 (z dnia 12 marca 2012 r.)
    Uchwała
 • 23.Rozpatrzenie skarg na:
  • a)Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rybniku,
   • 2012/013144 (z dnia 8 marca 2012 r.)
    Uchwała
 • 24.Wnioski, oświadczenia, interpelacje i pytania radnych.
 • 25.Zakończenie sesji.
Opublikował