Sesja
XXXVI (Kadencja: 2018-2023)
Miejsce
zdalne
Dnia
08-04-2021 r. godz. 16:00

Porządek spotkania:

 • 1.
  Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 • 2.
  Uchwalenie miejscowego plan zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Skowronków (MPZP 54-26).
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 2 MB]
  Uzasadnienie [pdf - 52 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 2 MB]
 • 3.
  Uchwalenie regulaminu udzielania dofinansowania na wymianę źródeł ciepła na terenie miasta Rybnika w ramach projektu pn. "Wymiana źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie miasta Rybnika" dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 1932 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 109 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 2019 KB]
 • 4.
  Wyrażenie zgody na zawarcie z gminą Jejkowice porozumienia międzygminnego dotyczącego powierzenia miastu Rybnik realizacji zadania własnego gminy, polegającego na prowadzeniu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla mieszkańców gminy Jejkowice, na terenie miasta Rybnika.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 212 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 20 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 205 KB]
 • 5.
  Punkt dodany
  Podział instytucji kultury - Industrialnego Centrum Kultury w Rybniku-Niewiadomiu i utworzenia instytucji kultury pod nazwą Dom Kultury w Rybniku-Niewiadomiu.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 689 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 17 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 164 KB]
 • 6.
  Punkt dodany
  Nadanie statutu Domowi Kultury w Rybniku-Niewiadomiu.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 1649 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 14 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 217 KB]
 • 7.
  Punkt dodany
  Zmiana nazwy Industrialnego Centrum Kultury w Rybniku-Niewiadomiu i nadania statutu Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 216 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 58 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 229 KB]
 • 8.
  Punkt dodany
  Rozpatrzenie petycji Teresy Garland w przedmiocie podjęcia opinii o przeprowadzenie referendum ludowego.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 187 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 2 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 183 KB]
 • 9.
  Punkt dodany
  Rozpatrzenie petycji Teresy Garland w przedmiocie podjęcia przez Radę Miasta Rybnika uchwały o poparcie Rządu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 185 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 2 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 184 KB]
 • 10.
  Zakończenie sesji.