Sesja
XLII (Kadencja: 2018-2023)
Miejsce
zdalne
Dnia
09-09-2021 r. godz. 16:00

Porządek spotkania:

 • 1.
  Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 • 2.
  Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej miasta Rybnika.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 693 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 183 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 708 KB]
 • 3.
  Zmiany w budżecie miasta Rybnika na 2021 rok.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 303 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 205 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 300 KB]
 • 4.
  Zatwierdzenie wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w istniejącej spółce pn. Towarzystwo Budownictwa Społecznego "TWÓJ DOM" Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku przy ul. Gliwickiej 1 (inwestycja przy ul. Okulickiego).
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 214 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 65 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 215 KB]
 • 5.
  Zatwierdzenie wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w istniejącej spółce pn. Towarzystwo Budownictwa Społecznego "TWÓJ DOM" Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku przy ul. Gliwickiej 1 (inwestycja przy ul. Sztolniowej).
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 214 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 64 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 215 KB]
 • 6.
  Przystąpienie do programu „Dostępna szkoła - Innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia”. Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, oś priorytetowa IV: Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, działanie 4.1 Innowacje społeczne.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 158 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 105 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 148 KB]
 • 7.
  Zakończenie sesji.
Opublikował
dnia 9 września 2021