Sesja
LXXVI (Kadencja: 2018-2023)
Miejsce
URZĄD MIASTA RYBNIKA, ul. Bolesława Chrobrego 2, sala 108
Dnia
21-03-2024 r. godz. 16:00

Porządek spotkania:

 • 1.
  Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 • 2.
  Sprawozdanie z działalności Prezydenta w okresie od poprzedniej sesji.
 • 3.
  Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 1204 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 262 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 3 MB]
 • 4.
  Zmiany w budżecie Miasta Rybnika na 2024 rok.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 1059 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 353 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 1568 KB]
 • 5.
  Poparcie inicjatywy uruchomienia bezpośredniego połączenia kolejowego z Krakowa do Chorwacji.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 226 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 104 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 259 KB]
 • 6.
  Nadanie regulaminu organizacyjnego Straży Miejskiej w Rybniku.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 473 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 117 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 646 KB]
 • 7.
  Przyjęcie sprawozdania z działalności Komendanta Miejskiego Policji w Rybniku oraz informacji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie Miasta Rybnika w 2023 roku.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 1248 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 53 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 1250 KB]
 • 8.
  Ocena stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego i zabezpieczenia przeciwpowodziowego Miasta Rybnika za 2023 rok.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 5 MB]
  Uzasadnienie [pdf - 52 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 5 MB]
 • 9.
  Przyjęcie informacji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rybniku o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Miasta Rybnika w 2023 roku.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 3 MB]
  Uzasadnienie [pdf - 54 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 3 MB]
 • 10.
  Wydzierżawienie nieruchomości.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 2 MB]
  Uzasadnienie [pdf - 111 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 261 KB]
 • 11.
  Zmiana uchwały nr 636/XXXVIII/2021 Rady Miasta Rybnika z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie uchwalenia Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego Miasta Rybnika na lata 2021-2033.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 754 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 64 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 1086 KB]
 • 12.
  Zawarcie porozumienia celem przygotowania projektu o dofinansowanie i realizacji projektu w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027, Priorytet FENX.03 Transport miejski, Działanie FENX.03.01 Transport miejski.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 305 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 81 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 282 KB]
 • 13.
  Uchylenie uchwały nr 1182/LXIX/2023 Rady Miasta Rybnika z dnia 21 września 2023 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Miasta Rybnika Miastu Radlin.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 283 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 99 KB]
 • 14.
  Przyjęcie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 2024 rok.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 438 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 98 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 420 KB]
 • 15.
  Wyrażenie pozytywnego stanowiska wobec ogólnopolskiej kampanii społecznej "PiESEL - nadaj zwierzęciu tożsamość".
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 280 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 101 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 259 KB]
 • 16.
  Wykaz kąpielisk na terenie Miasta Rybnika w 2024 oraz określenie sezonu kąpielowego.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 6 MB]
  Uzasadnienie [pdf - 202 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 2 MB]
 • 17.
  Określenie zadań z zakresu zatrudniania i rehabilitacji zawodowej oraz rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych, na które mogą być przeznaczone środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przewidziane dla Miasta Rybnika w roku 2024.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 233 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 59 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 273 KB]
 • 18.
  Określenie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania, a także szczegółowych warunków przyznawania usług sąsiedzkich, wymiaru i zakresu usług sąsiedzkich oraz sposobu rozliczania wykonywania takich usług.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 551 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 111 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 529 KB]
 • 19.
  Ogłoszenie jednolitego tekstu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy z klubami sportowymi w Rybniku w latach 2022-2024”.
  Metryka Projekt uchwały [pdf - 644 KB]
  Uzasadnienie [pdf - 103 KB]
  Metryka Uchwała [pdf - 854 KB]
 • 20.
  Wolne głosy i oświadczenia radnych.
 • 21.
  Zakończenie sesji.
Opublikował