Sesja
XXIX (Kadencja: 2010-2014)
Dnia
19-12-2012 r. godz. 16:00

Porządek spotkania:

 • 1.Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 • 2.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 • 3.Informacja Prezydenta o pracach w mieście.
 • 4.Zmiany w budżecie Miasta Rybnika na 2012 rok.
  • 2012/106461 (z dnia 21 grudnia 2012 r.)
   Uchwała
 • 5.Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika.
  • 2012/106390 (z dnia 21 grudnia 2012 r.)
   Uchwała
 • 6.Ustalenie wykazu wydatków w budżecie Miasta na 2012 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.
  • 2012/094742 (z dnia 27 grudnia 2012 r.)
   Uchwała
 • 7.Budżet Miasta Rybnika na 2013 rok.
  • 2012/104659 (z dnia 23 stycznia 2013 r.)
   Uchwała
 • 8.Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Rybnika.
  • 2012/104643 (z dnia 4 stycznia 2013 r.)
   Uchwała
 • 9.Zapłata kartą płatniczą podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Miasta Rybnika.
  • 2012/107060 (z dnia 24 stycznia 2013 r.)
   Uchwała
 • 10.Zmiany w statucie Rodzinnego Domu Dziecka Nr 1 w Rybniku.
  • 2012/105554 (z dnia 5 lutego 2013 r.)
   Uchwała
 • 11.Zmiany w statucie Rodzinnego Domu Dziecka Nr 2 w Rybniku.
  • 2012/096355 (z dnia 5 lutego 2013 r.)
   Uchwała
 • 12.Zmiany w statucie Zespołu Ognisk Wychowawczych w Rybniku.
  • 2012/107096 (z dnia 5 lutego 2013 r.)
   Uchwała
 • 13.Określenie przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem jest Miasto Rybnik.
  • 2012/107953 (z dnia 24 stycznia 2013 r.)
   Uchwała
 • 14.Rozpatrzenie informacji Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o stanie środowiska na obszarze województwa śląskiego.
 • 15.Wydzierżawienie nieruchomości.
  • 2012/107078 (z dnia 21 grudnia 2012 r.)
   Uchwała
 • 16.Ustanowienie służebności gruntowej.
  • 2012/106982 (z dnia 21 grudnia 2012 r.)
   Uchwała
 • 17.Zbycie nieruchomości.
  • 2012/107134 (z dnia 21 grudnia 2012 r.)
   Uchwała
 • 18.Ogłoszenie jednolitego tekstu uchwały nr 35/VI/2011 Rady Miasta Rybnika z dnia 26 stycznia 2011 r., w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji podmiotów, o których mowa w art. 403 ust. 4 ustawy Prawo ochrony środowiska.
  • 2012/106834 (z dnia 4 kwietnia 2013 r.)
   Uchwała
 • 19.Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
  • 2012/101801 (z dnia 5 lutego 2013 r.)
   Uchwała
 • 20.Zmiana uchwały nr 213/XVI/2011 z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu w Banku Gospodarstwa Krajowego na zadanie Przebudowa ul. Rudzkiej na odcinku od Obwiedni Północnej do granic Miasta wraz z obiektem mostowym.
  • 2012/108748 (z dnia 21 grudnia 2012 r.)
   Uchwała
 • 21.Zmiana uchwały nr 269/XX/2012 z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu w Banku Gospodarstwa Krajowego na opracowanie dokumentacji projektowej - Budowa Regionalnej Drogi Racibórz – Pszczyna.
  • 2012/108061 (z dnia 27 grudnia 2012 r.)
   Uchwała
 • 22.Parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych i wysokości opłat z tego tytułu.
  • 2012/108065 (z dnia 24 stycznia 2013 r.)
   Uchwała
 • 23.Wnioski, oświadczenia, interpelacje i pytania radnych.
 • 24.Zakończenie sesji.
Opublikował