Sesja
XLV (Kadencja: 2010-2014)
Dnia
30-04-2014 r. godz. 16:00

Porządek spotkania:

 • 1.Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 • 2.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 • 3.Informacja Prezydenta o pracach w mieście.
 • 4.Zmiany w budżecie Miasta Rybnika na 2014 rok.
 • 5.Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika.
 • 6.Udzielenie dotacji Politechnice Śląskiej w Gliwicach i Uniwersytetowi Ekonomicznemu w Katowicach.
 • 7.Wydzierżawienie nieruchomości.
 • 8.Wystąpienie z wnioskiem do Wojewody Śląskiego o komunalizację.
 • 9.Nabycie nieruchomości.
 • 10.Zbycie oraz oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości.
 • 11.Nadanie skrzyżowaniu typu rondo nazwy („Rondo Karvina", Rondo Larissa”).
  • 2014/034435 (z dnia 13 maja 2014 r.)
   Uchwała
 • 12.Udzielenie pomocy finansowej Miastu Radzionków na realizację zadania "Utworzenie ekspozycji w Centrum Dokumentacji Deportacji Górnoślązaków do ZSRR w 1945 r."
 • 13.Poparcie stanowiska regionalnych organizacji samorządowych – sygnatariuszy Ogólnopolskiego Porozumienia Organizacji Samorządowych w sprawie prezydenckiego projektu ustawy o współdziałaniu w samorządzie terytorialnym na rzecz rozwoju lokalnego i regionalnego oraz zmianie niektórych ustaw (projekt z 30 sierpnia 2013 r. – druk sejmowy nr 1699).
 • 14.Wyrażenie zgody na rozwiązanie z radnym stosunku pracy.
 • 15.Wnioski, oświadczenia, interpelacje i pytania radnych.
 • 16.Zakończenie sesji.
Opublikował