Organ
Prezydent Miasta Rybnika
Sprawa
Ad.152.3.2020
Data wpływu
2020-05-08
Przedmiot sprawy
Metryka Petycja [pdf - 380 KB]
Termin załatwienia
2020-08-05
Przebieg postępowania
Petycja rozpatrzona
Sposób załatwienia sprawy
Udzielono odpowiedzi.
Metryka
Publikacja: 22 lipca 2020 r. Edyta Paszenda (Inspektor Ad-I)
Aktualizacja: 7 września 2020 r. Edyta Paszenda (Inspektor Ad-I)