Data publikacji
2017-11-06
Dotyczy
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej trzynaście obszarów w rejonie ulic Sławików, Ignacego Daszyńskiego, Władysława Webera, Lipowej, Gliwickiej, ks. Jana Pojdy, Wodzisławskiej, Wincentego Kadłubka, Wojciecha Bogusławskiego, Stawowej, Niedobczyckiej, Oskara Kolberga i Samotnej (MPZP 51)
Pliki do pobrania
Metryka Obwieszczenie Prezydenta Miasta Rybnika [rtf - 88 KB]
Metryka Formularz wniosku [pdf - 173 KB]
Metryka Obwieszczenie Prezydenta Miasta Rybnika [rtf - 157 KB]
Metryka Formularz uwagi [pdf - 572 KB]
Metryka Prognoza oddziaływania na środowisko [pdf - 12 MB]
Metryka Projekt rysunku planu miejscowego - rejon ulicy Wincentego Kadłubka.png [png - 1707 KB]
Metryka Projekt_tekstu_planu [pdf - 138 KB]
Metryka Projekt rysunku planu miejscowego - rejon ulicy Wojciecha Bogusławskiego.png [png - 2 MB]
Metryka Obwieszczenie Prezydenta Miasta Rybnika [rtf - 152 KB]
Metryka Formularz uwagi - MPZP 51-1 [pdf - 693 KB]
Metryka Prognoza oddziaływania na środowisko - MPZP 51-1 [pdf - 10 MB]
Metryka Projekt rysunku planu miejscowego - rejon ul. Sławików [pdf - 4 MB]
Metryka Projekt rysunku planu miejscowego - rejon ul. Ignacego Daszyńskiego [pdf - 2 MB]
Metryka Projekt rysunku planu miejscowego - rejon ul. Władysława Webera [pdf - 4 MB]
Metryka Projekt rysunku planu miejscowego - rejon ul. Lipowej [pdf - 2 MB]
Metryka Projekt rysunku planu miejscowego - rejon ul. Gliwickiej [pdf - 2 MB]
Metryka Projekt rysunku planu miejscowego - rejon ul. ks. Jana Pojdy [pdf - 2 MB]
Metryka Projekt rysunku planu miejscowego - rejon ul. Wodzisławskiej [pdf - 1755 KB]
Metryka Projekt rysunku planu miejscowego - rejon ul. Stawowej [pdf - 2 MB]
Metryka Projekt rysunku planu miejscowego - rejon ul. Niedobczyckiej [pdf - 2 MB]
Metryka Projekt rysunku planu miejscowego - rejon ul. Oskara Kolberga [pdf - 2 MB]
Metryka Projekt rysunku planu miejscowego - rejon ul. Samotnej [pdf - 2 MB]
Metryka Projekt tekstu planu miejscowego - MPZP 51-1 [pdf - 237 KB]