Data publikacji
2016-12-27
Dotyczy
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Rybnika o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Ziemskiej (MPZP 35)