Data publikacji
2018-05-02
Dotyczy
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika (MPZP 54)
Pliki do pobrania
Metryka Obwieszczenie Prezydenta Miasta Rybnika [rtf - 92 KB]
Metryka Formularz wniosku [pdf - 173 KB]
Metryka Obwieszczenie Prezydenta Miasta Rybnika [rtf - 152 KB]
Metryka Formularz uwagi [pdf - 421 KB]
Metryka Projekt tekstu planu miejscowego [pdf - 189 KB]
Metryka Projekt rysunku planu miejscowego [pdf - 17 MB]
Metryka Prognoza oddziaływania na środowisko [pdf - 12 MB]
Metryka Obwieszczenie Prezydenta (MPZP 54-5) [rtf - 153 KB]
Metryka Projekt rysunku planu miejscowego (MPZP 54-5) [pdf - 13 MB]
Metryka Projekt tekstu planu miejscowego (MPZP 54-5) [pdf - 99 KB]
Metryka Formularz uwagi (MPZP 54-5) [pdf - 690 KB]
Metryka Prognoza oddziaływania na środowisko (MPZP 54-5) [pdf - 4 MB]
Metryka Obwieszczenie Prezydenta (MPZP 54-8) [rtf - 158 KB]
Metryka Obwieszczenie Prezydenta (MPZP 54-9) [rtf - 152 KB]
Metryka Projekt tekstu planu miejscowego (MPZP 54-8) [pdf - 126 KB]
Metryka Projekt rysunku planu miejscowego (MPZP 54-8) [png - 15 MB]
Metryka Prognoza oddziaływania na środowisko (MPZP 54-8) [pdf - 4 MB]
Metryka Formularz uwagi (MPZP 54-8) [pdf - 533 KB]
Metryka Projekt tekstu planu miejscowego (MPZP 54-9) [pdf - 114 KB]
Metryka Projekt rysunku planu miejscowego (MPZP 54-9) [pdf - 18 MB]
Metryka Prognoza oddziaływania na środowisko (MPZP 54-9) [pdf - 5 MB]
Metryka Formularz uwagi (MPZP 54-9) [pdf - 770 KB]
Metryka Obwieszczenie Prezydenta (MPZP 54-7) [rtf - 158 KB]
Metryka Obwieszczenie Prezydenta Miasta Rybnika (MPZP 54-4) [rtf - 160 KB]
Metryka Prognoza oddziaływania na środowisko (MPZP 54-4) [pdf - 13 MB]
Metryka Prognoza oddziaływania na środowisko (MPZP 54-7) [pdf - 5 MB]
Metryka Projekt tekstu planu miejscowego (MPZP 54-7) [pdf - 153 KB]
Metryka Projekt rysunku planu miejscowego (MPZP 54-7) [pdf - 18 MB]
Metryka Formularz uwagi (MPZP 54-7) [pdf - 1312 KB]
Metryka Projekt tekstu planu miejscowego (MPZP 54-4) [pdf - 133 KB]
Metryka Projekt rysunku planu miejscowego (MPZP 54-4) [png - 11 MB]
Metryka Formularz uwagi (MPZP 54-4) [pdf - 574 KB]
Metryka Obwieszczenie Prezydenta Miasta Rybnika (MPZP 54-6) [rtf - 159 KB]
Metryka Obwieszczenie Prezydenta Miasta Rybnika (MPZP 54-10) [rtf - 160 KB]
Metryka Projekt tekstu planu miejscowego (MPZP 54-6) - ponowne wyłożenie [pdf - 195 KB]
Metryka Projekt rysunku planu miejscowego (MPZP 54-6) - ponowne wyłożenie [pdf - 17 MB]
Metryka Prognoza oddziaływania na środowisko (MPZP 54-6) - ponowne wyłożenie [pdf - 12 MB]
Metryka Formularz uwagi (MPZP 54-6) - ponowne wyłożenie [pdf - 271 KB]
Metryka Projekt tekstu planu miejscowego (MPZP 54-10) [pdf - 196 KB]
Metryka Projekt rysunku planu miejscowego (MPZP 54-10) [pdf - 20 MB]
Metryka Prognoza oddziaływania na środowisko (MPZP 54-10) [pdf - 11 MB]
Metryka Formularz uwagi (MPZP 54-10) [pdf - 272 KB]
Metryka Obwieszczenie Prezydenta Miasta Rybnika (MPZP 54-3) [rtf - 166 KB]
Metryka Projekt rysunku planu miejscowego (MPZP 54-3) [pdf - 8 MB]
Metryka Projekt tekstu planu miejscowego (MPZP 54-3) [pdf - 147 KB]
Metryka Prognoza oddziaływania na środowisko (MPZP 54-3) [pdf - 6 MB]
Metryka Formularz uwagi (MPZP 54-3) [pdf - 284 KB]