Data publikacji
2023-01-19
Dotyczy
Ogłoszenie Prezydenta Miasta Rybnika o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miasta w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji