Organ
Rada Miasta Rybnika
Sprawa
BR.152.1.2018
Data wpływu
2018-12-19
Przedmiot sprawy
Termin załatwienia
2019-02-28
Przebieg postępowania
Petycja rozpatrzona
Sposób załatwienia sprawy
Uwzględniono petycję - uchwała nr 52/V/2019 Rady Miasta Rybnika z dnia 28 lutego 2019 r. Powiadomiono wnoszącego petycję o sposobie jej rozpatrzenia.
Metryka
Publikacja: 10 stycznia 2019 r. Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR)
Aktualizacja: 4 marca 2019 r. Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR)