Data publikacji
2019-04-09 11:25:00
Nazwisko i imię
Sass Krzysztof
Typ oświadczenia
oświadczenie majątkowe Sass Krzysztof
Data oświadczenia
2019-04-09