Zakres kontroli
Kontroli utrzymania przez gminę czystości i porządku w miejscach publicznych w latach 2009-2011(I półrocze) przeprowadzonej przez Najwyższą Izbę Kontroli
Publikacja: 17 listopada 2011 r. Wengerski Grzegorz (Podinspektor GK)
Aktualizacja: 2 lutego 2012 r. Nowak Grzegorz (Naczelnik Wydziału GK)