Zakres kontroli
Informacja pokontrolna - "Zwiększenie atrakcyjności terenów inwestycyjnych w centrum Rybnika poprzez przebudowę i budowę układu drogowego"
Publikacja: 27 grudnia 2011 r. Pająk Dawid (Podinspektor D-I)