Zakres kontroli
Ocena zgodności wykorzystania środków finansowych z zakresem określonym w umowie o dofinansowanie projektu pn. Przebudowa układu komunikacyjnego w dzielnicy Rybnika Kłokocin ułatwiającego dostęp do terenów iwestycyjnych
Kontrolujący
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Data rozpoczęcia
2011-11-15
Data zakończenia
2011-11-18
Publikacja: 6 kwietnia 2012 r. Kobyłko Urszula (Inspektor D-II)