Zakres kontroli
Ocena zgodności wykorzystania środków finansowych z zakresem określonym w umowie o dofinansowaniu projektu pn. Przebudowa wiaduktu nad koleją na ul. Raciborskiej w ciągu DW 935.
Kontrolujący
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Data rozpoczęcia
2011-08-03
Data zakończenia
2012-04-05
Publikacja: 13 kwietnia 2012 r. Pająk Dawid (Inspektor D-I)