Zakres kontroli
Ocena zgodności wykorzystania środków finansowych z zakresem określonym w umowie o dofinansowanie projektu: Budowa boiska piłkarskiego na terenie ośrodka sportu i rekreacji w Rybniku- Kamieniu"
Kontrolujący
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Rozwoju Regionalnego w Katowicach
Data rozpoczęcia
2012-04-12
Data zakończenia
2012-04-16
Publikacja: 31 maja 2012 r. Dzierżęga Jolanta (Podinspektor IMI-II)
Aktualizacja: 31 maja 2012 r. Dzierżęga Jolanta (Podinspektor IMI-II)