Zakres kontroli
Protokół z kontroli kompleksowej gospodarki finansowej Miasta Rybnika, przeprowadzonej przez kontrolerów Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, w Urzędzie Miasta Rybnika w dniach 6 listopada 2003 r. - 19 stycznia 2004 r.
Data rozpoczęcia
2004-06-29
Załączone dokumenty