Zakres kontroli
Protokół kontroli problemowej przeprowadzonej w Urzędzie Miasta w Rybniku w dniach od 14.10.2004 do 19.10.2004 r. Temat kontroli: prawidłowość przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków.
Data rozpoczęcia
2005-01-06
Załączone dokumenty