Zakres kontroli
Protokół z kontroli realizacji projektu ISPA Nr 2001/PL/16/P/PE/025 - "Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w Rybniku" przeprowadzonej przez eksperta DTZ-NFOŚiGW w Urzędzie Miasta Rybnika w dniach 27.02-03.03.2006. Załączniki do protokołu są dostępne do wglądu w Urzędzie Miasta.
Data rozpoczęcia
2006-03-08
Załączone dokumenty