Zakres kontroli
Informacja pokontrolna z kontroli prawidłowości wykorzystania środków EFRR dla projektu: "Zamknięcie i rekultywacja kwatery I składowiska odpadów komunalnychw Rybniku", przeprowadzonej przez kontrolerów Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, w Urzędzie Miasta Rybnika w dniach 5-19 marca 2007 r.
Data rozpoczęcia
2007-07-31
Załączone dokumenty
Metryka Pobierz protokół [pdf - 1160 KB]