Zakres kontroli
Protokół z kontroli sprawdzajacej realizację wniosku dotyczącego ustalenia wymiaru czasu pracy pracownikom samorządowym, przeprowadzonej przez pracowników Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach, w Urzędzie Miasta Rybnika w dniach 11-12 listopada 2008 r.
Data rozpoczęcia
2008-12-17
Załączone dokumenty