Zakres kontroli
Informacja pokontrolna z kontroli inwestycji budowy boiska piłkarskiego w Rybniku przy ul. Gliwickiej, przeprowadzonej przez kontrolerów WIOŚ w Katowicach, w Urzędzie Miasta Rybnika w dniach 24-25 września 2009 r.
Data rozpoczęcia
2009-09-29
Załączone dokumenty