Zakres kontroli
Kontrola projektu pn." Budowa boiska piłkarskiego na terenie ośrodka sportu i rekreacji w Rybniku- Kamieniu"
Kontrolujący
Urząd Kontroli Skarbowej w Katowicach
Data rozpoczęcia
2012-08-30
Data zakończenia
2012-09-18
Publikacja: 21 września 2012 r. Dzierżęga Jolanta (Podinspektor IMI-II)