Zakres kontroli
Ogólnodostępny System Komunikacji Administracji Rybnickiej OSKAR
Kontrolujący
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Data rozpoczęcia
2013-03-07
Data zakończenia
2013-03-08
Załączone dokumenty
Publikacja: 25 kwietnia 2013 r. Mendrys Izabela (Inspektor Or-I)