Zakres kontroli
Realizacja obowiązków wynikających z ustawy Prawo geodezyjne ikartograficzne
Kontrolujący
Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Katowicach
Data rozpoczęcia
2015-06-11
Data zakończenia
2015-06-30
Załączone dokumenty
Metryka kontrola_GEODEZJA [pdf - 6 MB]
Publikacja: 11 września 2015 r. Mirosława Adamczyk (Główny Specjalista Or)