Zakres kontroli
Kontrola Projektu "Diagnoza potencjału rozwojowego obszaru funkcjonalnego zlokalizowanego wzdłuż autostrady A1 na terenie subregionu zachodniego województwa śląskiego "
Kontrolujący
Urząd Kontroli Skarbowej w Katowicach
Data rozpoczęcia
2016-09-13
Data zakończenia
2016-09-19
Załączone dokumenty
Publikacja: 5 października 2016 r. Mirosława Adamczyk (Główny Specjalista Or)