Zakres kontroli
Kontrola projektu "Budowa instalacji grzewczych pomp ciepła w obiektach użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnik"
Kontrolujący
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego- Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Data rozpoczęcia
2016-11-03
Data zakończenia
2016-11-22
Załączone dokumenty
Publikacja: 21 grudnia 2016 r. Mirosława Adamczyk (Główny Specjalista Or)