Zakres kontroli
Stosowanie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych poprzez ocenę prawidłowości wybranych postępowań odszkodowawczych
Kontrolujący
Wojewoda śląski
Data rozpoczęcia
2016-03-30
Data zakończenia
2016-04-01
Załączone dokumenty
Publikacja: 29 marca 2017 r. Mirosława Adamczyk (Główny Specjalista Or)