Zakres kontroli
Prawna ochrona pracy z uwzględnieniem czasu pracy i wynagrodzeń
Kontrolujący
Państwowa Inspekcja Pracy
Data rozpoczęcia
2016-10-27
Data zakończenia
2017-11-07
Załączone dokumenty
Publikacja: 28 listopada 2017 r. Mirosława Adamczyk (Główny Specjalista Or)
Aktualizacja: 16 stycznia 2018 r. Mirosława Adamczyk (Główny Specjalista Or)