Zakres kontroli
Prawna ochrona stosunku pracy, w tym sposób udzielania urlopów wypoczynkowych
Kontrolujący
Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach
Data rozpoczęcia
2018-06-29
Data zakończenia
2018-07-06
Załączone dokumenty
Publikacja: 16 lipca 2018 r. Mirosława Adamczyk (Główny Specjalista Or)
Aktualizacja: 8 sierpnia 2018 r. Mirosława Adamczyk (Główny Specjalista Or)