Nazwa dokumentu
Raport z monitoringu śródokresowego za lata 2015-2018 Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Rybnika do 2020 roku
Data publikacji
2020-06-17 12:50
Przekazał
Ewelina Włoch (Inspektor R-I)
Pliki do pobrania
Metryka Raport [pdf - 190 KB]
Załącznik [pdf - 1737 KB]