Nazwa dokumentu
Ewaluacja okresowa „Programu wsparcia w dostępie do rehabilitacji dla mieszkańców Miasta Rybnika z niepełnosprawnością na lata 2019-2022” za 2020 r.
Data publikacji
2021-03-04 16:44
Przekazał
Izabela Żmijewska (Inspektor Or)