Nazwa dokumentu
Raport z ewaluacji okresowej za 2020 rok „Programu działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami dla Miasta Rybnika na lata 2017 – 2020”
Data publikacji
2021-03-29 14:29
Przekazał
Izabela Żmijewska (Inspektor Or)