Nazwa dokumentu
Ewaluacja końcowa „Programu wsparcia w dostępie do rehabilitacji dla mieszkańców Miasta Rybnika z niepełnosprawnością na lata 2019-2022”
Data publikacji
2023-03-03 12:19
Przekazał
Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor Or)