Dokument
2008/0422&0
Tytuł
Protokół z kontroli kompleksowej gospodarki finansowej Miasta Rybnik za okres od 1 stycznia 1999 r. do 11 kwietnia 20088 r. przeprowadzonej przez kontrolerów Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, w Urzędzie Miasta Rybnika w dniach 13 lutego - 11 kwietnia 2008 r.
Twórca
Brak danych, dnia r.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta Rybnika
Strona
Kontrole zewnętrzne
Opublikował
Pliki
Historia publikacji