Dokument
2019-40807
Tytuł
realizacji obowiązku żądania zwrotu bonifikaty z tytułu zbycia lokalu mieszkalnego lub wykorzystania go na cele niemieszkalne
Sprawa
Or.0050.222.2019
Twórca
Piotr Kuczera - Prezydent Miasta Rybnika, dnia 29 marca 2019 r.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta Rybnika
Strona
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opublikował
Izabela Żmijewska (Inspektor Or), dnia 10 kwietnia 2019 r.
Pliki
Historia publikacji
2019-04-10Publikacja Izabela Żmijewska (Inspektor Or)
2019-04-10Wycofano Izabela Żmijewska (Inspektor Or)
2019-04-10 Publikacja Izabela Żmijewska (Inspektor Or)