Dokument
2019-40807
Tytuł
realizacji obowiązku żądania zwrotu bonifikaty z tytułu zbycia lokalu mieszkalnego lub wykorzystania go na cele niemieszkalne
Twórca
Piotr Kuczera - Prezydent Miasta Rybnika, dnia 29 marca 2019 r.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta Rybnika
Opublikował
Izabela Żmijewska (Inspektor Or), dnia 10 kwietnia 2019 r.
Pliki
Historia publikacji
2019-04-10 Publikacja Izabela Żmijewska (Inspektor Or)
2019-04-10 Wycofano Izabela Żmijewska (Inspektor Or)
2019-04-10 Publikacja Izabela Żmijewska (Inspektor Or)