Dokument
2019-11152
Tytuł
zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej – Przystań w Rybniku
Twórca
Janusz Koper - Zastępca Prezydenta Miasta Rybnika działający na podstawie upoważnienia Prezydenta Miasta Rybnika nr Or.077.196.2019 z dnia 26 kwietnia, dnia 25 czerwca 2019 r.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta Rybnika
Opublikował
Izabela Żmijewska (Inspektor Or), dnia 28 czerwca 2019 r.
Pliki
Historia publikacji
2019-06-28 Publikacja Izabela Żmijewska (Inspektor Or)
2019-09-06 Publikacja Izabela Żmijewska (Inspektor Or)