Dokument
2019-133783
Tytuł
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym oraz zasobem tymczasowych pomieszczeń Gminy na lata 2019-2023
Sprawa
2019-133783
Twórca
Ewa Mrowiec (Referent SMk), dnia 9 października 2019 r.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta Rybnika
Strona
Konsultacje
Opublikował
Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS), dnia 9 października 2019 r.
Historia publikacji