Dokument
2020-63309
Tytuł
Raport z monitoringu śródokresowego za lata 2015-2018 Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Rybnika do 2020 roku
Sprawa
R.065.1.2019
Twórca
Beata Tomas (Podinspektor R-II), dnia 8 czerwca 2020 r.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta Rybnika
Strona
Strategie, plany i inne dokumenty
Opublikował
Ewelina Włoch (Inspektor R-I), dnia 17 czerwca 2020 r.
Pliki
Historia publikacji
2020-06-17 godz. 12:50 Publikacja Ewelina Włoch (Naczelnik Wydziału C)